ESCOLA D’ART EIVISSA (SANT JOSEP)

escoladart.eivissa@educaib.eu
971 30 12 28

PÚBLICA

BATXILLERAT ARTÍSTIC
CFGM FORJA ARTÍSTICA
CFGM ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC IMPRÈS
CFGS MODELISME D’INDUMENTARIA
CFGS MOBLABLENT
CFGS EBENISTERIA ARTÍSTICA