Recursos

Autoconeixement

L’autoconeixement és un concepte fonamental a treballar l’hora de realitzar orientació acadèmica i orientació laboral. El coneixement d’un mateix i de les pròpies habilitats són les bases de l’elecció de les diferents ofertes educatives i laborals partint tant dels valors i interessos personals com professionals.

En troben diferents eines per a aprofundir en l’autoconeixement.

Test Gr (Gran Recorregut)

Utilitza una sèrie de preguntes per a que l’individu que realitzi el test pugui conèixer les seves aptituds i habilitats. Aquest test està indicat per a majors de 16 anys  i es basa en el qüestionari POPA (Programa d’Orientació Professional Autoaplicat).

Test psicotècnic

Utilitza una sèrie de preguntes sobre els interessos professionals per relacionar aquelles aptituds que l’individu que realitza el test posseeix i aquells interessos professionals que demostra.

Test interessos professionals Barcelona Activa

Ajuda a identificar aquelles ocupacions més afines segons els interessos professionals que es tinguin.

Oferta educativa

Per a investigar les ofertes de formació professional que hi existeixen al territori, es poden utilitzar diferents eines de cerca com per exemple.

Pàgina de formació professional de la Caib

Pàgina web de les illes balears per a la cerca de les diferents formacions professionals que s’ofereixen al territori.  Es troben organitzades segons la modalitat, en trobem 5; la FP presencial, la FP intensiva, la FP virtual, els cursos d’especialització i els cursos per ocupats i desocupats.

Todofp.es

Pàgina web del Ministeri D’Educació que integra tota la oferta de formació professional del territori espanyol, podent cercar per comunitat autònoma, ciutat i família professional.

QEDU

Pàgina web del Ministeri d’Universitats d’orientació acadèmica que permet cercar els diferents graus universitaris així com el seu rendiment i el percentatge d’inserció laboral.

Mercat Laboral

Pàgines per a la creació del CV

 

Pàgines per a la cerca d’ocupació.

Club de feina Santa Eulàlia des Riu. Departament d’ Ocupació i Formació Ajuntament Santa Eulària des Riu

  • Club de Feina: assessorament laboral i per a persones emprenedores (Punto PAE), programes d’ocupació, tallers grupals i organització d’esdeveniments laborals i d’emprenedoria.
  • Escola municipal de formació: cursos gratuïts per a la millora de la formació professional de la població.

Barcelona Activa

  • Ofereixen formacions per a la ocupació i per a l’emprenedoria, així com test d’autoconeixement per a la orientació acadèmica i laboral. https://www.barcelonactiva.cat

Altres recursos d' interès

  • Beca General per a estudis postobligatoris universitaris i no universitaris – Govern d’Espanya becaseducacion.gob.es
  • Ajuts per estudiants de la Illa d’Eivissa – Consell Insular d’Eivissa https://ajudes.conselldeivissa.es/
  • Ajuts per insularitat a famílies amb estudiants que es desplacin fora de l’illa al territori nacional per realitzar els seus estudis – Ajuntament de Santa Eulària des Riu santaeulariadesriu.com