Qüestionari de competències

140

Estàs a punt de finalitzar una etapa de la teva formació. Ara has d'afrontar un nou període en el que caldrà que prenguis decisions sobre el teu futur. Estàs preparat/da per gestionar la teva carrera professional?
Vols descobrir-ho?

1 / 15

Em conec i soc capaç de reflexionar sobre els meus punts forts i tenir en compte els meus punts febles.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

2 / 15

Prenc decisions sobre la meva vida i la meva formació.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

3 / 15

Tinc una actitud positiva respecte al futur.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

4 / 15

Soc capaç d'establir per mi mateix/a els meus objectius acadèmics i professionals

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

5 / 15

Em plantejo com assolir els meus objectius acadèmics i professionals

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

6 / 15

Trobo informació, la utilitzo i aconsegueixo el suport d’altres persones per tal d’assolir els objectius acadèmics i professionals que m’he marcat.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

7 / 15

Em relaciono amb d’altres persones de forma eficaç i amb confiança.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

8 / 15

Estableixo contacte amb persones que em poden ajudar a conèixer i explorar l’àmbit professional al que em vull dedicar.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

9 / 15

Sé que serà necessari aprendre i formar-me al llarg de la vida, no només en l’etapa en la que em trobo ara.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

10 / 15

Soc capaç de trobar feina que s’ajusti a mi.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

11 / 15

Conec i valoro els avantatges i inconvenients de diferents canals de cerca de feina.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

12 / 15

Soc innovador/a i creatiu/va en la manera de pensar sobre el treball, la formació i la meva vida

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

13 / 15

Puc fer front a les adversitats i canvis que succeeixen a la meva vida

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

14 / 15

Soc conscient de com els canvis en la societat poden afectar a les meves necessitats en l'àmbit de la formació o del treball

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

15 / 15

Soc conscient que la formació i el treball canvien al llarg de la vida i que el futur és variable

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.