Qüestionari de competències

189

Estàs a punt de finalitzar una etapa de la teva formació. Ara has d'afrontar un nou període en el que caldrà que prenguis decisions sobre el teu futur. Estàs preparat/da per gestionar la teva carrera professional?
Vols descobrir-ho?

1 / 15

Em conec i soc capaç de reflexionar sobre els meus punts forts i tenir en compte els meus punts febles.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

2 / 15

Prenc desicions sobre la meva vida i la meva formació.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

3 / 15

Tinc una actitud positiva respecte al futur.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

4 / 15

Soc capaç d'establir per a mi mateix/a els meus objectius acadèmics i professionals.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

5 / 15

Em plantejo com assolir els meus objectius acadèmics i professionals.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

6 / 15

Trobo informació, l'utilitzo i aconsegueixo el suport d'altres persones per aconseguir els objectius acadèmics i professionals que m'he marcat.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

7 / 15

Em relaciono amb altres persones de forma eficaç i amb confiança.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

8 / 15

Establezco contacto con personas que me pueden ayudar a conocer y explorar el ámbito profesional al que me quiero dedicar.

Valora tus competencias en la hora de gestionar tu futuro.
Evalúate y elige de 1, nada logrado a 4, totalmente logrado, los siguientes aspectos.

9 / 15

Sé que será necesario aprender y formarme a lo largo de la vida, no solo en la etapa en la que me encuentro ahora.

Valora tus competencias en la hora de gestionar tu futuro.
Evalúate y elige de 1, nada logrado a 4, totalmente logrado, los siguientes aspectos.

10 / 15

Soy capaz de encontrar trabajo que se ajuste en mí.

Valora tus competencias en la hora de gestionar tu futuro.
Evalúate y elige de 1, nada logrado a 4, totalmente logrado, los siguientes aspectos.

11 / 15

Conec i valoro els avantatges i inconvenients de diferents canals de cerca de feina

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

12 / 15

Soc innovador/a i creatiu/va en la manera de pensar sobre el treball, la formació i la meva vida

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua’t i tria d'1, gens assolit a 4, totalment assolit, els següents aspectes.

13 / 15

Puc afrontar les adversitats i canvis que succeeixen a la meva vida.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

14 / 15

Soc conscient de com els canvis a la societat poden afectar a les meves necessitats a l'àmbit de la formació o de la feina.

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.

15 / 15

Soc conscient que la formació i el treball canvien al llarg de la vida i que el futur és variable

Valora les teves competències a l'hora de gestionar el teu futur.
Avalua't i tria de 1, gens d'acord 4, totalment d'acord, els següents aspectes.