IES SA COLOMINA

PÚBLICA

CONTACTE

C/ Vicent Serra i Orvay, 40
07800 Eivissa
971 31 58 53

iessacolomina@educacio.caib.es

www.iessacolomina.es

ESTUDIS

Curs d’especialització en ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació
FPB Informàtica i comunicacions
CFGM Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes
CFGS Tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa