IES ISIDOR MACABICH (EIVISSA)

www.iesisidormacabich.es

971 31 46 69
971 31 46 72

OFERTA FORMATIVA

CFGM INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
FPB CUINA I RESTAURACIÓ
CFGM CUINA I GASTRONOMIA
CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ
CFGS D’AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS
CFGS GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES
CFGM INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
CFGM INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR
CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ
FPB MANTENIMENT DE VEHICLES
CFGM ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS
OFERTA FORMATIVA FORMACIÓ PROFESSIONAL